کتابداران ارشد86 همدان

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISI

1)  فهرست حاضر، معرف 33 عنوان نشریه ایرانی از 15331 عنوان نشریه موجود در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List) موسسه بین المللی ISI به نشانی اینترنتی www.isinet.com می باشد.

2)  عنوان نشریاتی که با رنگ زرد مشخص شده اند، در بخش (Web of Knowledge) پایگاه ISI نیز حضور داشته و شاخص تاثیر (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index) آن ها محاسبه و ارائه شده است.

3)  نشـریات مذکور در "پایگاه اطلاعات علمـی جهـاد دانشـگاهی" (www.SID.ir) با متن کامل نمایه شده اند. (فقط یک مورد، ردیف 17، به صورت چکیده ارائه می شود).

  

 1. 1.     ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1029-2977

ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 2.     APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY (persian)

Annual

ISSN: 1026-5007

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 3.     BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Semiannual

ISSN: 1735-8515

IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 4.     DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

Quarterly

ISSN: 1560-8115

TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 5.     HEPATITIS MONTHLY

  ISSN: 1735-143X
  BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER GASTROENTEROLOGY LIVER DISEASES, GROUND FLOOR BAQIYATALLAH HOSP, MOLLASADRA AVE, VANAK SQ, TEHRAN, IRAN

   

 2. 6.     IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1028-852X

PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

 1. 7.     IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1502

TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 8.     IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1728-3043

NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14155-6343, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 9.     IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

Quarterly

ISSN: 1021-9986

JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 14155-4364, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 10.     IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-1979

TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 11.   IRANIAN JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

Quarterly

ISSN: 1735-8094

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 12.   IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

Semiannual

ISSN: 1562-2916

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO.297 WEST FATEMI AVE, P. O. BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN

 1. 13.   IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

Semiannual

ISSN: 1735-0654

UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDRAN, IRAN, 00000

 1. 14.   IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-4153

IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743

 1. 15.   IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-7020

TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 16.   IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

Quarterly

ISSN: 1018-4406

TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 17.   IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-0328

SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 18.   IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY (persian)

Quarterly

ISSN: 0006-2774

IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 19.   IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Quarterly

ISSN: 0304-4556

TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES, P O BOX 14155-6451, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 20.   IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-4554

IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 21.   IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1680-6433

SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

 1. 22.   IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

Tri-annual

ISSN: 1028-6276

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN

 1. 23.   IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING

Bimonthly

ISSN: 1028-6284

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN

 1. 24.   IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-1997

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN

 1. 25.   IRANIAN POLYMER JOURNAL

Monthly

ISSN: 1026-1265

POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

 1. 26.   IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

ISSN: 1561-4395
IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES

 

 1. 27.   INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1472

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 28.   JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN (persian)

Semiannual

ISSN: 0259-9996

ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 29.   JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Quarterly

ISSN: 1016-1104

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

 1. 30.   JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

Quarterly

ISSN: 1735-207X

IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN,

IRAN,00000

 1. 31.   JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN (persian)

Annual

ISSN: 1016-1058

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN

 

 1. 32.   ROSTANIHA (Persian)

Semiannual

ISSN: 1608-4306

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

 

 1. 33.   YAKHTEH

Quarterly

ISSN: 1561-4921

ROYAN INST, ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد 1387ساعت 11:51  توسط مهدی تلخابی  |